Χρήσιμες πληροφορίες

Στον παραπάνω χάρτη θα μπορέσετε να βρείτε σημαντικά σημεία γύρω από τον κατασκηνωτικό χώρο του ΠΥ.ΒΑ και στην Αθήνα.